Įžanga

Sveiki atvykę į medicinos elektroninę tobulinimo sistemą (METAS). Tai viešosios sveikatos priežiūros paslaugų valdymo sistemos SVEIDRA posistemė.

METAS pagrindiniai tikslai:

§ vieningas sveikatos priežiūros specialistų identifikavimas ir jų duomenų administravimas;

§ sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų ir jų eigos administravimas;

§ sveikatos priežiūros specialistų kompensuojamų tobulinimo lėšų paskirstymas ir apskaita;

§ vieningas licencijuojamų sveikatos priežiūros įstaigų duomenų administravimas.

Dokumento tikslas

Dokumentas siekia supažindinti su pagrindiniais informacinės posistemės METAS dalies principais ir veiksmais.

Ką rasite šiame dokumente?

Vartotojo vadove aprašyta, kaip dirbti su informacine posisteme METAS.

Kiekviename skyriuje rasite šią informaciją:

§ trumpą apžvalgą;

§ sąrašą veiksmų, kurie turi būti atlikti prieš pradedant;

§ „žingsnis-po-žingsnio“ instrukcijas, kaip atlikti veiksmą;

§ veiksmų rezultatą;

§ pastabas, į ką reiktų atkreipti dėmesį.

Daugiau detalių apie sistemos langus ir laukų užpildymo taisykles pateikiama Vartotojo žinyne.

Dokumento istorija

Versija

Data

Autorius

Pakeitimai

v0.1

2008-02-22

Birutė Žižiūnaitė

Sukurtas dokumentas

v1.0

2008-04-08

Birutė Žižiūnaitė

Papildytas dokumentas

 

 

 

 

Susitarimai

Skaitymo ir suvokimo palengvinimui šiame dokumente naudojami šie susitarimai:

Elemento pavadinimas

Aprašymas ir atvaizdavimas

Sistemos mygtukai

Sistemos mygtukų pavadinimai pateikiami taip, kaip jie atvaizduoti ekrane, laužtiniuose skliaustuose paryškinant, pavyzdžiui:

Spauskite [Išsaugoti].

Laukai

Tai ekrano sritis, kurioje peržiūrite arba įrašote informaciją.
Laukų pavadinimai rašomi figūriniuose skliaustuose paryškinant, pavyzdžiui:

Lauke {Vardas} įrašykite vartotojo vardą.

Blokai

Tai lango sritis, kurioje vaizduojama tarpusavyje susijusių duomenų ar komandų grupė.
Blokų pavadinimai rašomi paryškinant, pavyzdžiui:

Bloke Darbuotojai pasirinkite norimą darbuotoją.

Nuorodos

Nuorodos į langą užrašomos kursyvu, pavyzdžiui:
Spauskite nuorodą Specialistai.

Nuorodos–kelias į langą užrašomos tokiu būdu:
Pradžia > Specialistas.

Šis užrašymas reiškia, kad pagrindiniame lange Pradžia spaudžiate nuorodą į langą Specialistas.

 

Kai reikia įeiti į konkrečius duomenis, spaudžiate pasirinktą įrašo nuorodą. Sistemos aprašyme tai žymėsime pasvirusiu paryškintu tekstu, pavyzdžiui:

Pradžia > Specialistų tobulinimas > Tobulinimo programos > Tobulinimo programos duomenys > Pratęsti

Šis užrašymas reiškia, kad pagrindiniame lange Pradžia spaudžiate nuorodą į langą Specialistų tobulinimas. Tada, pasirenkate Tobulinimo programos ir spaudžiate ant reikiamos tobulinimo programos. Konkrečios tobulinimo programos duomenyse reikia pasirinkti nuorodą Pratęsti.