Žinynas

Įžanga

Sveiki atvykę į medicinos elektroninę tobulinimo sistemą (METAS). Tai nauja viešosios sveikatos priežiūros paslaugų valdymo sistemos SVEIDRA posistemė.

METAS pagrindiniai tikslai:

§ vieningas sveikatos priežiūros specialistų identifikavimas ir jų duomenų administravimas;

§ sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų ir jų eigos administravimas;

§ sveikatos priežiūros specialistų kompensuojamų tobulinimo lėšų paskirstymas ir apskaita;

§ vieningas licencijuojamų sveikatos priežiūros įstaigų duomenų administravimas.

Dokumento tikslas

Šiame dokumente aprašyti informacinės posistemės METAS modulių elementai ir laukų užpildymo taisyklės.

Ką rasite šiame dokumente?

Vartotojo žinyne aprašyti bendrųjų METAS nustatymų langai ir juose esantys elementai.

Kiekviename skyriuje rasite šią informaciją:

§ aprašymą, kam skirtas langas;

§ lango išvaizdą;

§ visų lango elementų (nuorodų, mygtukų ir laukų) aprašymą.

Elementų pavadinimai sąrašuose pateikiami surūšiuoti abėcėlės tvarka.

Kaip naudotis žinynu?

Vartotojo žinynas yra skirtas patyrusiam vartotojui, žinančiam pagrindinius darbo su sistema principus. Aprašymas, kaip dirbti su sistema pateikiamas Vartotojo vadove.

Mes tikimės, kad žinynu naudositės norėdami:

§ pasitikslinti lango elementų reikšmę ir paskirtį;

§ sužinoti specifines laukų užpildymo taisykles.

Kai dirbant su sistema prireikia specifinės informacijos, šiame dokumente:

1.    Susiraskite lango aprašymą pagal pavadinimą.

2.    Skyriuje Elementų aprašymas, skaitykite elemento aprašymą.

3.    Jei norite sužinoti daugiau, atitinkamame lange spauskite Nuoroda į vartotojo vadovą>>.

Sistema atverčia vartotojo vadovo tekstą, kur aprašytos veiklos operacijos.

Paieškai palengvinti sąrašuose elementai pateikiami rūšiuoti abėcėlės tvarka.