Licencijų paieška

Licencijų paieška

Nuoroda į vartotojo vadovą >>

Langas skirtas surasti specialisto arba sveikatos įstaigos licenciją.

Elementų aprašymas

Nuorodos į

Specialistų licencijos

Pradžia > Licencijų paieška > Specialistų licencijos

Sveikatos įstaigų licencijos

Pradžia > Licencijų paieška > Įstaigų licencijos

 

 

Specialistų licencijos

Nuoroda į vartotojo vadovą >>

Langas skirtas surasti specialisto licenciją.

Elementų aprašymas

PAIEŠKA

Laukai

Licencijos numeris

Sveikatos specialisto licencijos numeris

Specialisto vardas

Sveikatos specialisto vardas

Specialisto pavardė

Sveikatos specialisto pavardė

Mygtukai

Išvalyti

Išvalo paieškos laukus

Rodyti

Pateikia sąrašą duomenų, kurie atitinka nurodytus kriterijus

Būtina nurodyti specialisto pavardę ir/arba licencijos numerį

 

 

REZULTATAI

Laukai

Būsenos data

Sveikatos specialisto licencijos būsenos data

Licencijos būsena

Sveikatos specialisto licencijos būsena

Galimos reikšmės:

§ Galiojanti;

§ Sustabdyta;

§ Panaikinta

Licencijos numeris

Sveikatos specialisto licencijos numeris

Licencijos rūšis

Sveikatos specialisto licencijos rūšis

Profesinė kvalifikacija

Sveikatos specialisto profesinė kvalifikacija

Vardas, pavardė

Sveikatos specialisto vardas ir pavardė

 

 

 

Sveikatos įstaigų licencijos

Nuoroda į vartotojo vadovą >>

Langas skirtas peržiūrėti sveikatos įstaigoms išduotų licencijų sąrašą.

Elementų aprašymas

PAIEŠKA

Laukai

Įstaigos pavadinimas

Sveikatos įstaigos pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Sveikatos įstaigos juridinio asmens kodas

Licencijos numeris

Licencijos numeris

Mygtukai

Išvalyti

Išvalo paieškos laukus

Rodyti

Pateikia sąrašą duomenų, kurie atitinka nurodytus kriterijus

Būtina nurodyti specialisto pavardę arba spaudo numerį.

 

 

REZULTATAI

Laukai

Būsenos data

Licencijos būsena

Juridinio asmens kodas

Sveikatos įstaigos juridinio asmens kodas

Licencijos būsena

Licencijos būsena

Licencijos numeris

Licencijos numeris

Licencijos rūšis

Licencijos rūšis

Pavadinimas

Įstaigos pavadinimas

 

 

 

Įstaigų licencijos > Licencijos duomenys

Nuoroda į vartotojo vadovą >>

Langas skirtas peržiūrėti licencijos duomenis.

Elementų aprašymas

Laukai

Data nuo

Data, nuo kada leidžiama teikti paslaugą veiklos vietoje

Licencijuojama paslauga

Licencijuojama paslauga

Pacientų skaičius per dieną / stacionaro lovų skaičius

Pacientų skaičius per dieną / stacionaro lovų skaičius

Paslaugos lygiai

Licencijuojamos paslaugos lygiai

Paslaugos profiliai

Licencijuojamos paslaugos profiliai

Paslaugos rūšys

Licencijuojamos paslaugos rūšys

Veiklos vieta

Licencijuojamos veiklos vieta