Sveikatos specialistų ir įstaigų licencijos

METAS sistemoje tvarkomos sveikatos specialistams (registruotiems METAS sistemoje) išduotos licencijos pagal specialistų turimas profesines kvalifikacijas.

Su sveikatos specialisto licencijomis galite atlikti šiuos veiksmus:

§ Surasti sveikatos specialistui išduotą licenciją

§ Surasti ir peržiūrėti sveikatos įstaigos licencijas

Tvarkyti sveikatos specialisto licencijas gali tik atsakingų tarnybų darbuotojai.

Surasti sveikatos specialistui išduotą licenciją

Sistemos svečiai/neregistruoti vartotojai gali peržiūrėti sveikatos specialistams išduotų licencijų sąrašą.

Kaip atlikti?

Norėdami surasti specialisto licenciją atlikite šiuos veiksmus:

1.    Atidarykite Pradžia > Licencijų paieška > Specialistų licencijos.

 

2.    Bloke Paieška įrašykite specialisto licencijos paieškos kriterijus.

Būtina nurodyti specialisto pavardę ir/arba licencijos numerį.

Pastaba:   Sistema nevykdo paieškos pagal specialisto vardą.

3.    Spauskite [Rodyti].

Sistema pateikia sveikatos specialistų licencijų sąrašą, kuris tenkina paieškos kriterijus.

Jei atitinkamos licencijos nėra, kreipkitės į licencijas administruojančią instituciją.

Surasti ir peržiūrėti sveikatos įstaigos licencijas

Sistemos svečiai/neregistruoti vartotojai gali peržiūrėti sveikatos įstaigoms išduotų licencijų sąrašą.

Kaip atlikti?

Norėdami surasti sveikatos įstaigai išduotas licencijas atlikite šiuos veiksmus:

1.    Atidarykite Pradžia > Licencijų paieška > Sveikatos įstaigų licencijos.

2.    Bloke Paieška įrašykite sveikatos įstaigos licencijos paieškos kriterijus.

Būtina nurodyti bent vieną paieškos kriterijų.

3.    Spauskite [Rodyti].

Sistema pateikia sveikatos įstaigos licencijų sąrašą, kuris tenkina paieškos kriterijus.

4.    Jei norite peržiūrėti pasirinktos licencijos duomenis, stulpelyje Licencijos numeris spauskite nuorodą.

Atsiveria langas Pradžia > Licencijų paieška > Įstaigų licencijos > Licencijos duomenys.